قابل توجه اوليا  و دانش آموزان پايه هفتم

كليه دانش آموزان پايه هفتم به همراه مادر با توجه به جدول تعيين شده ذيل دعوت به مصاحبه حضوري با مشاوره مدرسه مي گردند  

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : تهران _خيابان قزوين _ خيابان امين الملك _ كوچه شهيد روزبهاني _ پلاك 61
تلفن : 55738096 _ 55146848