بدين وسيله به اطلاع مي رساند كه شروع كلاسهاي تابستاني از روز سه شنبه مورخ 93/6/18 لغايت سه شنبه 93/6/25 از ساعت 7:30 الي 13:30 برگزار مي گردد.

 

جلسه انتخابات انجمن اوليا و مربيان روز سه شنبه مورخ 93/6/18 راس ساعت 10 صبح در كانون ميثم واقع در دوراهي قپان،خيابان عبيد زاكاني برگزار مي گردد.

حضور اوليا در اين جلسه الزاميست.

 

 

 

 

بدين وسيله به اطلاع دانش آموزان و اولياي عزيز مي رسانيم به علت عدم اتمام عمليات عمراني مدرسه كلاسهاي تابستاني از روز شنبه مورخ 93/6/15 آغاز نمي شود.

شروع و پايان كلاسها متعاقباً اعلام مي گردد.

آدرس : تهران _خيابان قزوين _ خيابان امين الملك _ كوچه شهيد روزبهاني _ پلاك 61
تلفن : 55738096 _ 55146848